АЛСЕКО. Өндірістік емес төлемдерге әкімшілік ету ақпараттық жүйесі

ӨЕТӘ АЖ Азаматтарға арналған ақпарат
Азаматтарға арналған ақпарат
  • Жеке тұлғаларға жер салығын төлеу мерзімі есептеуге арналған салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 қазанына дейін боп табылады (514-бап, 62-тарау).
  • Жеке тұлғаларға мүлікке салынатын салықты төлеу мерзімі есептеуге арналған салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 қазанына дейін боп табылады (532-бап, 62-тарау).
  • 2020 жылдан бастап жеке түлғалар үшін бюджетке көлік құралдары салығын төлеу мерзімі есепті салық кезііңінен кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірілмейтін күн болып табылады. (494-бап, 3-тарау).